RULO CUỐN CÁP

RULO CUỐN CÁP

- Rulo cáp điện dùng cho cẩu cảng, cổng trục, xe gòong...

- Thích hợp dùng cho các loại cáp tròn và cáp dẹt.

Hình ảnh: 

 

Danh mục sản phẩm RULO CUỐN CÁP